• Koop
 • Koers
 • Coins
 • Verdien
 • Nieuws
Log in
Start nu

BLOX verloot €500,- aan crypto tegoed

SPELVOORWAARDEN WK 2022

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winactie ‘BLOX verloot €500,- aan crypto tegoed'. Lees het door en wees op de hoogte van alle regels die gelden binnen deze Actie.

Definities

 • ‘Aanbieder’: BLOX B.V.
 • ‘Deelnemer’: de natuurlijke persoon die aan de winactie deelneemt.
 • ‘Actie’: de winactie.
 • ‘Winnaar’: de natuurlijke persoon die de winactie wint en daarmee de prijs.

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie ‘BLOX verloot €500,- euro aan crypto tegoed', die wordt georganiseerd door BLOX B.V, gevestigd in Nijmegen aan de Wijchenseweg 102, 6538 SX Nijmegen.
 • Aanbieder geeft 5x €100 in BLOX-tegoed weg aan 5 individuele winnaars. Deze prijzenpot van in totaal €500,- wordt verdeeld over 3 Nederlandse en 2 Vlaamse winnaars.
 • De Aanbieder handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • De Aanbieder kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Algemene voorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Over de opzet, inhoud en uitslag van deze Actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Aanbieder, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 • Op de Actie is de Privacyverklaring van de Aanbieder van toepassing zoals gepubliceerd op https://weareblox.com/nl-nl/privacyverklaring.

Deelname

 • Deelname aan deze Actie is gratis.
 • Het WK loopt van 20 november tot en met 18 december 2022.
 • Zolang het nationale team van de deelnemer meedoet in het WK-toernooi loopt de Wedstrijd door voor deze deelnemer, d.w.z. wanneer het Nederlandse nationale elftal wordt uitgeschakeld, stopt de wedstrijd voor Nederlandse deelnemers, worden de punten opgeteld en worden de winnaars op korte termijn bekendgemaakt.
 • 3 Nederlandse deelnemers aan de Actie maken kans op BLOX-tegoed ter waarde van 1x €100,-. Per deelgenomen speelronde maakt de Deelnemer een extra kans op de prijs. Dat betekent dat zijn naam een extra keer wordt toegevoegd aan het bestand waaruit de winnaars zullen worden geselecteerd, mits hij zich heeft gekwalificeerd.
 • Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie. De Aanbieder heeft het recht om u om een kopie van uw BLOX accountgegevens en/of een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • Deelnemer dient de Reclame Code Social Media na te leven.
 • Deelname aan Actie ‘BLOX verloot €500,- euro aan crypto tegoed' betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Algemene voorwaarden van de Aanbieder. U kunt die instemming niet herroepen.
 • Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer een leeftijd hebben van 18 jaar of ouder en woonachtig zijn in Nederland. De Aanbieder kan de leeftijd van de Deelnemer controleren.

Prijzen

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De trekking van de winnaars geschiedt door de Aanbieder en op onpartijdige wijze.
 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Aanbieder niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. In dit geval behoudt de Aanbieder het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 • Op verzoek van de Aanbieder dient de Winnaar zich te kunnen identificeren om toekenning of gebruikmaking van de prijs mogelijk te maken.
 • Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de Actie is deelgenomen.
 • Indien een prijs bestaat uit toegangskaarten voor een evenement (bijv. een sportwedstrijd, concert, film, of festival) en dit evenement om welke reden dan ook geen doorgang vindt, maakt de Winnaar geen aanspraak op toegangskaarten voor een vervangend evenement, noch op een andere vorm van compensatie.
 • De prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en mag niet doorverkocht worden aan derden.

Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door de Aanbieder voor de desbetreffende Actie en worden niet verstrekt aan derden.

Klachten

Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, kan hij/zij deze schriftelijk indienen t.a.v. BLOX B.V, Wijchenseweg 102, 6538 SX Nijmegen.