• Nieuws
  • Over ons
  • Contact
Log in
Start nu

Risico's van crypto staking

Belangrijk:

Cryptocurrency staking kan rendementen opleveren. Crypto staking brengt risico’s met zich mee, die kunnen leiden tot (deels) verlies van de crypto’s die je staket. Voordat je met staking begint, vinden we het belangrijk om je goed te informeren over de mogelijke risico’s die erbij komen kijken. Lees daarom de onderstaande risico-uitleg zorgvuldig door.

Tegenpartijrisico
BLOX maakt gebruik van twee verschillende vormen van staking: delegated staking en staking bij derde partijen. Bij delegated staking kun je als cryptobezitter je coins delegeren naar een validator (een partij die actief bijdraagt aan het beveiligen van het netwerk en hiervoor beloningen ontvangt) om in aanmerking te komen voor staking rewards. Het is daarvoor niet nodig om je crypto ook daadwerkelijk naar deze validator te sturen. Bij staking bij derden worden crypto’s naar een derde partij gestuurd, om ze daar beschikbaar te stellen voor staking. Hierdoor bestaat er een tegenpartij risico. In het geval een derde partij bijvoorbeeld in gebreke blijft, gehackt wordt, of failliet gaat, kan het gebeuren dat je een deel van je crypto’s verliest.

Je kunt als gebruiker niet kiezen van welke vorm van staking je gebruikmaakt.

Protocol risico
Het crypto staking-proces is afhankelijk van het onderliggende blockchain-protocol. Er bestaat een kans op technische fouten, bugs, beveiligingslekken en onvoorziene gebeurtenissen die het protocol kunnen beïnvloeden. Een storing in het protocol kan leiden tot het verlies van zowel gestakete cryptocurrency’s als staking rewards. Op de werking, prestaties en veiligheid van het blockchain-protocol heeft BLOX geen invloed.

Slashing risico
Slashing betekent het verlies van een deel van je gestakete crypto’s, als straf voor het overtreden van de regels binnen het stakingprotocol. Dit kan gebeuren als de validator zich niet aan de regels houdt, of verdachte activiteiten uitvoert. Voorbeelden van situaties die slashing kunnen veroorzaken, zijn ‘dubbel staken’ (wanneer een crypto gelijktijdig wordt ingezet op meerdere validatoren), onjuist stemmen, of niet bijdragen aan het netwerk zoals vereist (bijvoorbeeld in het geval van ‘downtime’ van de validator). Slashing kan leiden tot een verlies van je geïnvesteerde cryptocurrency. BLOX werkt samen met derde partijen, die wij screenen en onderzoeken op staat van dienst rondom crypto staking. Hierbij wordt onder meer gekeken naar uptime rates, eventuele slashing in het verleden en fall back scenario’s die deze partijen hebben om slashing te voorkomen. Dit betekent echter niet dat een risico op slashing volledig weggenomen kan worden.Al het bovenstaande is uitsluitend bedoeld als een algemene informatiebron en vormt géén beleggings- of juridisch advies. Als gebruiker draag je de volledige verantwoordelijkheid voor je beslissingen rondom crypto staking en de daarbij horende risico’s.