• Nieuws
 • Over ons
 • Contact
Log in
Start nu

Privacyverklaring

Introductie

Wanneer je de website weareblox.com bezoekt of de BLOX-applicatie gebruikt, worden er persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt en opgeslagen om je te kunnen voorzien van onze diensten.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe BLOX B.V. je gegevens beschermd en gebruikt. De Privacyverklaring informeert over het soort gegevens dat wij verwerken, waarom wij deze gegevens gebruiken, wat wij ermee doen en wat je rechten zijn.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BLOX verwerkt.

Wij verwerken je gegevens met inachtneming van de eisen van de relevante privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de aanvullende nationale regelgeving . Dat betekent dat wij zo min mogelijk gegevens opslaan, dat we je persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

BLOX B.V. en Stichting Derdengelden Blox (zoals beschreven in de gebruikersovereenkomst) zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens. Zij handelen in overeenkomst met deze Privacyverklaring en als verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wat valt er onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou als individu kunnen identificeren. Dit zijn bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres, maar ook gegevens als je IP-adres, bankrekeningnummer of transactiegeschiedenis kunnen kwalificeren als persoonsgegevens.

Waarom verwerken we jouw gegevens?

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daarvoor een grondslag bestaat. De specifieke grond op basis waarvan BLOX jouw gegevens verwerkt, hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt.

BLOX heeft bijvoorbeeld een wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze verplichting volgt uit de Anti Money Laundering Directive (AMLD) en de nationale implementatie van deze richtlijn zoals de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wij moeten persoonsgegevens verwerken om aan deze wetgeving te voldoen.

Daarnaast moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten voor de levering van producten en diensten, en ter voorkoming van fraude, misbruik of strafbare feiten op ons platform. Wij kunnen bepaalde informatie over jou (naam, rekeningnummer, leeftijd, nationaliteit, IP-adres, etc.) gebruiken om frauduleuze activiteiten op te sporen. Zo kijken we bijvoorbeeld naar transacties die afwijken van normale transactiepatronen of naar transacties die kenmerken vertonen van witwassen of financiering van terrorisme.

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens met jouw toestemming voor marketingactiviteiten, bijvoorbeeld om je via e-mail of in-app-notificaties te wijzen op nieuwe functies, prijsveranderingen etc. In het geval dat wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, kun je je toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens die voor de intrekking zijn verzameld. Als je je toestemming intrekt, zullen wij jouw persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming hebben verwerkt, verwijderen.

Hoe verzamelen we deze gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als wij hiervoor een grondslag is. Hoe wij deze gegevens verkrijgen, hangt af van het soort gegevens dat wij verwerken. De meeste gegevens die wij verzamelen, verstrek jij ons rechtstreeks tijdens de procedure voor het aanmaken van een account, het upgraden van een account of het uitvoeren van transacties op het platform.

Sommige gegevens worden automatisch verzameld en opgeslagen, bijvoorbeeld je IP-adres en bepaalde gegevens over het mobiele apparaat dat je gebruikt. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens over jou genereren op basis van de informatie die je ons verstrekt, zoals gegevens die relevant zijn voor de risicoclassificatie vanuit een AML- of CFT-perspectief of informatie van derden, zoals (openbare) registers.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens die wij verwerken omvat:

Identificatiegegevens: wij controleren je identiteit op het moment dat je je account registreert. Deze gegevens kunnen bestaan uit je voornaam, achternaam, woonadres, land, e-mailadres en identificatiedocumenten.

Accountgegevens: wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens gedurende de klantrelatie. Deze gegevens kunnen bestaan uit je arbeidsstatus, informatie over je transactieprofiel en alle andere informatie die relevant kan zijn om gebruik te (blijven) maken van onze diensten.

Financiële gegevens: wij moeten je transacties verwerken om het gebruik van onze dienst mogelijk te maken. Hiertoe verwerken wij jouw betalingsgegevens en verzamelen en bewaren wij de informatie over jouw transacties binnen het platform. Daarnaast kunnen wij je vragen om bewijs van de herkomst van gelden of je bron van vermogen.

Gegevens ter voorkoming van fraude en ter bevordering van de veiligheid van de applicatie: wij verwerken persoonsgegevens om fraude en andere strafbare feiten op te sporen en te voorkomen. Dat doen we om de veiligheid van onze klanten en van ons platform te beschermen. We kunnen scoringsmethoden gebruiken om risico's in te schatten en te beheersen.

Gegevens die we gebruiken om met jou te communiceren: we gebruiken je persoonsgegevens om op verschillende manieren met je te communiceren over onze diensten (bijvoorbeeld per telefoon, e-mail, chat). Wanneer je contact met ons opneemt, kunnen wij de in jouw account opgeslagen gegevens gebruiken om uw vragen of klachten te beantwoorden. Er kunnen ook opnames van telefoongesprekken gemaakt worden.

Gegevens om onze diensten en ons platform te verbeteren: we kunnen je persoonsgegevens verwerken om de prestaties te analyseren en de functionaliteit te verhogen, om de klantentevredenheid te onderzoeken, om fouten te herstellen en om de bruikbaarheid en de algemene kwaliteit van ons platform te ontwikkelen.

Gegevens voor marketingactiviteiten: we gebruiken informatie over jouw gedrag in de app om functies, producten en diensten aan te bevelen die voor jou interessant kunnen zijn. We kunnen dit doen via pushmeldingen. We gebruiken je gegevens ook om je voorkeuren te identificeren en een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Voor dit doel verwerken wij je accountgegevens (e-mailadres, gebruikersnaam en meldingsinstellingen), maar ook enkele niet-identificeerbare basisgegevens die op jouw apparaat staan (land, taal, tijdzone, besturingssysteem, app-versie en apparaat-ID). Wij zullen jouw gegevens alleen voor dit doel gebruiken met jouw toestemming.

Gegevens die worden gebruikt voor doeleinden waarvoor jij ons toestemming geeft: wij kunnen ook je toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens voor een specifiek doel te verwerken. Jij zal in deze gevallen altijd op de hoogte worden gebracht.

Met wie delen wij jouw gegevens?

In bepaalde gevallen delen wij jouw persoonsgegevens met derden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer wij een beroep doen op andere bedrijven en personen die ons diensten verlenen of bepaalde activiteiten in onze naam uitvoeren. Deze derden worden zorgvuldig uitgekozen en wij sluiten indien noodzakelijk overeenkomsten met hen om ervoor te zorgen dat zij ten minste hetzelfde niveau van bescherming bieden als beschreven in deze Privacyverklaring. Hieronder vind je enkele gevallen waarin je gegevens kunnen worden gedeeld met een derde partij:

 • Wij maken gebruik van derden met betrekking tot IT-diensten, zoals hostingdiensten of IT-ontwikkelingsdiensten.
 • Wij maken gebruik van de diensten van derden om automatische nieuwsbrieven en pushmeldingen te sturen en om de betrokkenheid van klanten bij onze applicatie te analyseren.
 • Onze afdeling klantenservice maakt gebruik van software om je vragen snel en efficiënt te kunnen behandelen.
 • Voor het verwerken van betalingen op onze website werken wij samen met verschillende betalingsdienstaanbieders en banken.
 • Wij gebruiken software voor identiteitsverificatie om de legitimiteit van je identificatiedocumenten te verifiëren.
 • Wij maken gebruik van geautomatiseerde klantscreening en transactiemonitoring om te voldoen aan onze AML-vereisten.

Bovendien kunnen wij bepaalde informatie aan derden verstrekken wanneer dit wettelijk vereist is, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen, om onze rechten, eigendom of veiligheid te beschermen, en om onze klanten en anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties in het kader van bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Het kan ook voorkomen dat wij jouw persoonlijke informatie delen met de overheid. Dit kan gebeuren als bepaalde overheidsinstellingen deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de belastingdienst. Ook politie of justitie kunnen bepaalde gegevens nodig hebben in geval van fraude of andere illegale activiteiten. Ten slotte kunnen bepaalde toezichthoudende instanties toegang hebben tot persoonsgegevens in het kader van een onderzoek.

Waar en hoe lang slaan wij jouw persoonsgegevens op?

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Sommige gegevens die wij verzamelen, kunnen echter buiten de EER worden overgedragen of opgeslagen, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar is gevestigd. Wanneer dit het geval is, zorgen wij ervoor dat dit veilig gebeurt, in overeenstemming met deze Privacyverklaring en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In dergelijke gevallen zal BLOX passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Wij zullen daarbij besluiten en standpunten van de Europese Commissie in acht nemen en/of maken gebruik van door de Europese Commissie gepubliceerde standaard contracten.

In principe bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Voor sommige gegevens zijn er echter wettelijke bewaartermijnen vastgesteld. Gegevens over de financiële administratie worden bijvoorbeeld 7 jaar bewaard. Gegevens met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) worden 5 jaar bewaard na het einde van de zakelijke relatie tussen ons en onze klanten.

Persoonsgegevens die wij alleen verwerken op basis van uw toestemming worden verwijderd nadat jij je toestemming intrekt.

Hoe veilig zijn jouw gegevens?

Wij nemen verschillende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij zorgen ervoor dat je gegevens veilig worden opgeslagen, volgens ons interne beleid en onze interne procedures en richtlijnen. Waar mogelijk zorgen wij ervoor dat je gegevens worden versleuteld en gepseudonimiseerd voordat wij ze met derden delen.

Wij hebben ook interne specialisten die dagelijks werken aan de algemene beveiliging van onze systemen en wij werken samen met externe deskundigen die onze beveiliging bewaken. Heb je kwetsbaarheden gevonden die wij hebben gemist? Je kan deze hier melden.

Maken wij gebruik van cookies?

Bij een bezoek aan onze website verwerken wij informatie via cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden waarin je browser bepaalde informatie opslaat. Deze bestanden bevatten informatie over uw browse activiteiten op onze site en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden, uw sessie beheren en helpen bij het personaliseren van je online ervaring.

Wij gebruiken drie soorten cookies: functionele, analytische en marketing cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed blijft werken, dus het uitschakelen van deze cookies kan leiden tot bepaalde verminderde functionaliteit. Analytische cookies helpen ons bij het bijhouden van bezoekersstatistieken en geven inzicht in het functioneren van onze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en Clarity.

Marketing cookies worden gebruikt voor het bieden van gerichte en/of persoonlijke advertenties.

Je kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren, te weigeren of te verwijderen via de instellingen van je internetbrowser. Houd er rekening mee dat het blokkeren van bepaalde soorten cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en sommige functies mogelijk niet correct werken.Je kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van deze Google Analytics-cookies via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Wat zijn jouw rechten?

OVereenkomstig de AVG heb jij dierse rechten, onder meer het recht om:

 • Toegang te vragen tot de gegevens die wij van jou hebben.
 • Verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren en aan te vullen.
 • Jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Een klacht in te dienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je dit doen? Stuur dan een e-mail naar: privacy@weareblox.com.

Bijwerken Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Wij zullen substantiële updates aankondigen op onze website.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

De contactgegevens voor zowel BLOX B.V. als Stichting derdengelden BLOX zijn:

Kerkenbos 1025, 6546 BB

Nijmegen, Nederland.

privacy@weareblox.com

stichtingderdengelden@weareblox.com

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je per e-mail contact met ons opnemen. Je kunt ook gebruik maken van de chat, telefoon of het contactformulier op onze website. Wanneer je contact met ons opneemt, slaan wij een aantal van jouw persoonlijke gegevens op om jouw verzoek te behandelen, zoals je telefoonnummer, e-mailadres en naam.