• Koop
 • Koers
 • Coins
 • Verdien
 • Nieuws
Log in
Start nu

Maak kans op een VIP Experience voor de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winactie ‘Maak kans op een VIP Experience voor de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen’. Lees het door en wees op de hoogte van alle regels die gelden binnen deze Actie.
 

Definities

 • ‘Aanbieder’: BLOX B.V.
 • ‘Deelnemer’: de natuurlijke persoon die aan de winactie deelneemt.
 • ‘Actie’: de winactie.
 • ‘Winnaar’: de natuurlijke persoon die de winactie wint en daarmee de prijs.
   

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie’ ‘Maak kans op een VIP Experience voor de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen’, die wordt georganiseerd door BLOX B.V., gevestigd in Nijmegen aan de Kerkenbos 1025, 6546 BB Nijmegen.
 • De Aanbieder handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • De Aanbieder kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Algemene voorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Aanbieder, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 • Op de Actie is de Privacyverklaring van de Aanbieder van toepassing zoals gepubliceerd op https://weareblox.com/nl-nl/privacyverklaring.
   

Deelname

 • Deelname aan deze Actie is gratis.
 • Deelname vindt plaats wanneer u een BLOX account aanmaakt (of als u de app al heeft de BLOX app opent) en de prijsvragen in de app goed beantwoordt. Navigeer voor de prijsvragen in de app naar instellingen en klik op 'Ajax VIP arrangement'.
 • De Actie loopt tot 10 augustus 2023.
 • Deelnemers van de Actie maken eenmaal kans op een VIP Experience ongeacht het aantal maal dat men deelneemt aan de Actie.
 • Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie. De Aanbieder heeft het recht om u om een kopie van uw BLOX accountgegevens en/of een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • Deelnemer dient de Reclame Code Social Media na te leven.
 • Deelname aan ‘Maak kans op een VIP Experience voor de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen' betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Algemene voorwaarden van de Aanbieder. U kunt die instemming niet herroepen.
 • Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer een leeftijd hebben van 18 jaar of ouder en woonachtig zijn in Nederland. De Aanbieder kan de leeftijd van de Deelnemer controleren.
   

Prijzen

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De winnaar wordt op donderdag 10 augustus bekend gemaakt. Hij/zij ontvangt hierover een mail.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig door de Aanbieder en op onpartijdige wijze.
 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Aanbieder niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. In dit geval behoudt de Aanbieder het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 • Op verzoek van de Aanbieder dient de Winnaar zich te kunnen identificeren om toekenning of gebruikmaking van de prijs mogelijk te maken.
 • Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de Actie is deelgenomen.
 • Indien een prijs bestaat uit toegangskaarten voor een evenement (bijv. een sportwedstrijd, concert, film, of festival) en dit evenement om welke reden dan ook geen doorgang vindt, maakt de Winnaar geen aanspraak op toegangskaarten voor een vervangend evenement, noch op een andere vorm van compensatie.
 • De prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en mag niet doorverkocht worden aan derden.
   

Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door de Aanbieder voor de desbetreffende Actie en worden niet verstrekt aan derden.
   

Klachten

 • Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, kan hij/zij deze schriftelijk indienen t.a.v. BLOX B.V., Kerkenbos 1025, 6546 BB Nijmegen.