• Kopen
 • Koersen
 • Coins
 • Nieuws
Log in
Start nu

Bitcoin Pizza Week: win €500 aan crypto of gratis pizza

ACTIEVOORWAARDEN BITCOIN PIZZA WEEK

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winactie voor ‘Bitcoin Pizza Week: win €500 aan crypto of gratis pizza'. Lees het door en wees op de hoogte van alle regels die gelden binnen deze Actie.

Definities

 • ‘Aanbieder’: BLOX B.V.
 • ‘Deelnemer’: de natuurlijke persoon die aan de winactie deelneemt.
 • ‘Actie’: de winactie.
 • ‘Winnaar’: de natuurlijke persoon die de winactie wint en daarmee de prijs.

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie ‘Bitcoin Pizza Week: win €500 aan crypto of gratis pizza', die wordt georganiseerd door BLOX B.V, gevestigd aan de Kerkenbos 1025, 6546 BB te Nijmegen.
 • Aanbieder geeft 1x €500, 1x €250 en 1x €100 in cryptotegoed voor de BLOX-app weg.
 • De Aanbieder handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • De Aanbieder kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Algemene voorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Aanbieder, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 • Op de Actie is de Privacyverklaring van de Aanbieder van toepassing zoals gepubliceerd op https://weareblox.com/nl-nl/privacyverklaring.

Deelname

 • Deelname aan deze Actie is gratis.
 • De Actie loopt van 15 tot en met 19 mei 2023.
 • Deelnemers aan de Actie maken eenmaal kans op BLOX tegoed ter waarde van 1x €500, 1x €250 en 1x €100 in BLOX-tegoed ongeacht het aantal maal dat men deelneemt aan de Actie.
 • Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie. De Aanbieder heeft het recht om u om een kopie van uw BLOX accountgegevens en/of een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • Deelnemer dient de Reclame Code Social Media na te leven.
 • Deelname aan deze Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Algemene voorwaarden van de Aanbieder. U kunt die instemming niet herroepen.
 • Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer een leeftijd hebben van 18 jaar of ouder en woonachtig zijn in Nederland.
 • De Aanbieder kan de leeftijd van de Deelnemer controleren.

Prijzen

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Op social media wordt maandag 15 mei t/m vrijdag 19 mei elke dag totaal 5 pizza’s verloot op Facebook, Twitter en Instagram. De prijs ontvangt men in de vorm van een Domino’s giftcard ter waarde van 9,95.
 • Na de eerste week van de winactie gaan 10 deelnemende inzendingen door naar de volgende ronde. Uit deze 10 deelnemende foto's kan men stemmen op zijn of haar top 3. De deelnemende foto met de meeste stemmen wint de prijs van €500 tegoed in BLOX. De tweede meest gekozen foto wint de tweede prijs van €250 BLOX-tegoed en de derde meest gekozen foto de prijs van €100 in BLOX-tegoed.
 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Aanbieder niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. In dit geval behoudt de Aanbieder het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 • Op verzoek van de Aanbieder dient de Winnaar zich te kunnen identificeren om toekenning of gebruikmaking van de prijs mogelijk te maken.
 • Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de Actie is deelgenomen.
 • Indien een prijs bestaat uit toegangskaarten voor een evenement (bijv. een sportwedstrijd, concert, film, of festival) en dit evenement om welke reden dan ook geen doorgang vindt, maakt de Winnaar geen aanspraak op toegangskaarten voor een vervangend evenement, noch op een andere vorm van compensatie.
 • De prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en mag niet doorverkocht worden aan derden.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door de Aanbieder voor de desbetreffende Actie en worden niet verstrekt aan derden.

Klachten

Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, kan hij/zij deze schriftelijk indienen t.a.v. BLOX B.V, Kerkenbos 1025, 6546 BB te Nijmegen t.a.v. de organisatie 'Bitcoin Pizza Week'.