• Koop
 • Koers
 • Coins
 • Verdien
 • Nieuws
Log in
Start nu

Bitcoin Pizza Week: win €250 aan crypto

ACTIEVOORWAARDEN BITCOIN PIZZA WEEK

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die van toepassing zijn op de winactie voor ‘Bitcoin Pizza Week: win €250 aan crypto'. Lees de voorwaarden goed door zodat je op de hoogte bent van de actievoorwaarden.

Definities

 • ‘Aanbieder’: BLOX B.V.
 • ‘Deelnemer’: de natuurlijke persoon die aan de winactie deelneemt.
 • ‘Actie’: de winactie 'Bitcoin Pizza Week: win €250 aan crypto'.
 • ‘Winnaar(s)’: de natuurlijke persoon die de winactie wint en daarmee de prijs.
 • 'Prijs': 1x €250 in BLOX-tegoed op 31 mei 2024.

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie ‘Bitcoin Pizza Week: win €250 aan crypto', die wordt georganiseerd door BLOX B.V, gevestigd aan de Kerkenbos 1025, 6546 BB te Nijmegen.
 • Aanbieder geeft 1x €250 in cryptotegoed voor de BLOX-app weg.
 • De Aanbieder handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • De Aanbieder kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Aanbieder, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 • De ongeldigheid van een of meer actievoorwaarden laat de geldigheid van de overige actievoorwaarden onverlet.
 • Aanbieder behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die misbruik maken van de Actie.
 • Aanbieder moet voldoen aan wet- en regelgeving en blijft te allen tijde gerechtigd tot het nemen van passende maatregelen.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Aanbieder.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deelname

 • Deelname aan deze Actie is gratis.
 • Deelname is mogelijk voor zowel nieuwe als bestaande BLOX-gebruikers die woonachtig zijn in Nederland. Deelname is niet mogelijk voor Belgische gebruikers van de BLOX-app.
 • De Actie loopt van woensdag 15 tot en met woensdag 22 mei 2024 tot 10.00 uur. De winnaar van de Actie ontvangt een BLOX-tegoed ter waarde van 1x €250 in hun BLOX account op 31 mei 2024 .
 • Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie. De Aanbieder heeft het recht om u om een kopie van de BLOX accountgegevens en/of een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • Deelnemer dient de Reclame Code Social Media na te leven.
 • Deelname aan deze Actie betekent dat u gebruik maakt van het BLOX-platform. De Gebruikersovereenkomst van BLOX is derhalve onverkort en integraal van toepassing.
 • Deelnemer blijft eigenaar van het auteursrecht. De naam van de auteur wordt altijd vermeld indien mogelijk. De auteur gaat ermee akkoord dat Aanbieder niet aansprakelijk is voor het niet opzettelijk verzwijgen van de naam.
 • Deelnemer geeft toestemming aan Aanbieder voor eventueel gebruik van de foto op de website en social media om de Winnaar bekend te kunnen maken en als promotiemateriaal voor toekomstige gelijksoortige acties;
 • Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer een leeftijd hebben van 18 jaar of ouder en woonachtig zijn in Nederland. De Aanbieder kan de leeftijd van de Deelnemer controleren.

Prijzen

 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Na de eerste week van de winactie gaan 5 deelnemende inzendingen door naar de volgende ronde. Uit deze 5 deelnemende foto's kan men stemmen op zijn of haar favoriet. De deelnemende foto met de meeste stemmen wint de prijs van €250 tegoed in BLOX.
 • De Winnaar wordt op 31 mei 2024 via het social media account waarmee aan de Actie is deelgenomen persoonlijk door Aanbieder geïnformeerd over de prijs. Deelnemer deelt het e-mailadres dat gekoppeld is aan het BLOX account zodat vastgesteld kan worden dat de Winnaar een account heeft bij Aanbieder en het gewonnen bedrag gestort kan worden in het BLOX account.
 • De prijs wordt alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Aanbieder niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. In dit geval behoudt de Aanbieder het recht voor de eerstvolgende Deelnemer uit de top 5 tot Winnaar aan te wijzen.
 • Op verzoek van de Aanbieder dient de Winnaar zich te kunnen identificeren om toekenning of gebruikmaking van de prijs mogelijk te maken.
 • De prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en mag niet doorverkocht worden aan derden.

Persoonsgegevens

De deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de Actie. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de Prijs.

De persoonsgegevens van Winnaars worden niet verstrekt aan partners of derden, behoudens voor zover dit voor uitreiking van de prijzen noodzakelijk is.

Meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens is te vinden in de Privacyverklaring van Aanbieder. Deze is te vinden op: https://weareblox.com/nl-nl/privacyverklaring.

Klachten

Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, kan hij/zij deze schriftelijk indienen t.a.v. BLOX B.V, Kerkenbos 1025, 6546 BB te Nijmegen t.a.v. de organisatie 'Bitcoin Pizza Week'.