• Koop
 • Koers
 • Coins
 • Verdien
 • Nieuws
Log in
Start nu

Voorwaarden voucherprogramma

 1. Een gebruiker kan maximaal 25 vrienden uitnodigen met zijn persoonlijke vouchercode.
 2. Nadat de vriend een account heeft aangemaakt en het identificatieproces succesvol heeft doorlopen, dient de vriend binnen 14 dagen de vouchercode handmatig toe te voegen aan het eigen account. Indien de vouchercode niet binnen de 14 dagen termijn is gekoppeld kan geen aanspraak worden gemaakt op de opbrengsten van het voucherprogramma. Een voucher kan niet op een later moment handmatig door de gebruiker of door BLOX worden toegevoegd.
 3. Met het koppelen van een vouchercode ontvangt de gebruiker een percentage van de tradingsfee die BLOX van de vriend ontvangt. BLOX kan te allen tijde en naar eigen inzicht de hoogte van haar tradingsfees aanpassen.
 4. BLOX kan de voorwaarden van dit voucherprogramma, geheel of gedeeltelijk, naar eigen inzicht aanpassen. BLOX heeft eveneens het recht om een vouchercode in te trekken of van een account los te koppelen. BLOX kan deze maatregelen nemen indien, maar niet uitsluitend, zij daartoe op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving dan wel op grond van haar beleid gehouden is.
 5. Het vouchercode programma is slechts van toepassing op het desbetreffende BLOX-product en is niet product-overstijgend.
 6. Het is niet toegestaan om de persoonlijke vouchercodes online, op social media of promotionele websites te delen. Indien BLOX signaleert dat misbruik wordt gemaakt van het voucherprogramma, of hier een vermoeden van heeft, heeft BLOX de mogelijkheid de voucher in te trekken en de accounts van de betreffende gebruiker te blokkeren.
 7. Bij een vermoeden van een inactief account is BLOX gerechtigd de bedragen verkregen aan voucheropbrengsten te crediteren. Van een vermoeden van een inactief account wordt voor deze bepaling in ieder geval uitgegaan indien voor een periode van 3 maanden geen activiteit (inlog, trade of portfolio check) is geconstateerd.
 8. Voorzover binnen het voucherprogramma verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, worden deze verwerkt op basis van toestemming van zowel de gebruiker als de vriend. Deze toestemming wordt expliciet bij de aanmelding voor het voucherprogramma gegeven. De gebruiker en de vriend kunnen deze toestemming te allen tijde intrekken als gevolg waarvan de vouchercode niet langer aan een account gekoppeld zal zijn en het voucherprogramma per direct stopt.
 9. Op het voucherprogramma is voorts de Gebruikersovereenkomst van BLOX van toepassing. Bij een vermoeden van in strijd handelen met de gebruikersvoorwaarden wordt de vouchercode ingetrokken
 10. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan en/of in strijd wordt gehandeld met de voorwaarden bestaat er geen recht op uitbetaling van de opbrengsten en is BLOX bevoegd per direct zonder inachtneming van een opzegtermijn de vouchercode in te trekken.
 11. De gebruiker informeert zijn vrienden op een juiste, eerlijke en volledige wijze over het voucherprogramma. Gebruiker spreekt in geen geval namens BLOX. BLOX is verantwoordelijk voor het klantcontact. De gebruiker verwijst vrienden met vragen over de diensten van BLOX of het voucherprogramma door naar BLOX (support@weareblox.com).