• Koop
 • Koers
 • Coins
 • Verdien
 • Nieuws
Log in
Start nu

Je eerste trade in BLOX

SPELVOORWAARDEN

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winactie van 'Je eerste trade in BLOX'. Lees het door en wees op de hoogte van alle regels die gelden binnen deze Actie.

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op winacties die worden georganiseerd door BLOX B.V., gevestigd in Nijmegen aan de Wijchenseweg 102, 6538 SX Nijmegen.
 • De Aanbieder handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • De Aanbieder kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Algemene voorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Aanbieder, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 • Op de Actie is de Privacyverklaring van de Aanbieder van toepassing zoals gepubliceerd op https://weareblox.com/nl-nl/privacyverklaring

Deelname

 • Deelname aan actie is gratis.
 • Actie start 1 februari 2022 - 1 maart 2022.
 • Deelnemer aan de Actie maken eenmaal kans op BLOX-tegoed ter waarde van €50 ongeacht het aantal maal dat men deelneemt aan de Actie. In totaal worden 20 winnaars bekend gemaakt.
 • Deelnemer mag geen meerdere accounts openen.
 • Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie. De aanbieder heeft het recht om u om een kopie van uw BLOX accountgegevens en/of een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • Deelname aan de winactie betekent dat u op de hoogte bent en instemt om uw accountgegevens te controleren om deelname aan actie te toetsen.
 • Deelname aan de winactie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Algemene voorwaarden van de Aanbieder. U kunt die instemming niet herroepen.
 • Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer een leeftijd hebben van 18 jaar of ouder en woonachtig zijn in Nederland of België.

Prijzen

 • Als jij een van de gelukkige winnaars bent, krijg je uiterlijk 11 maart een mail met de bevestiging.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Aanbieder niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. In dit geval behoudt de Aanbieder het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 • Op verzoek van de Aanbieder dient de Winnaar zich te kunnen identificeren om toekenning of gebruikmaking van de prijs mogelijk te maken.
 • Winnaars ontvangen bericht via e-mailadres gekoppeld aan zijn of haar BLOX account.
 • De prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en mag niet doorverkocht worden aan derden.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door de Aanbieder voor de desbetreffende Actie en worden niet verstrekt aan derden.

Klachten

Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, kan hij/zij deze schriftelijk indienen t.a.v. BLOX B.V., Wijchenseweg 102, 6538 SX Nijmegen.